DYREKCJA

KADRA INŻYNIERSKA

mgr inż. Artur Trubowicz

Inżynier/Engineer

667 782 001


Piotr Kwiatkowski

Inżynier/Engineer

667 782 300


DZIAŁ HANDLOWY

Krzysztof Kowalski

Handlowiec/Dealer

667 782 303


SIEDZIBA FIRMY

Siedziba firmy